monitor interaktywny do lekcji w cyfrowej szkole

Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE
PRZEDMIOTOWE W SZKOLE

Wybierz monitor insGraf digital

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE
Z MONITOREM INSGRAF DIGITAL

Rządowy program Aktywna Tablica miał na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program był zaplanowany na lata 2017–2019, jednak potrzeby placówek w obszarze wykorzystania nowych technologii w edukacji są na tyle duże, że aktualnie poszczególne regiony w ramach wsparcia i inwestowania w innowacyjne rozwiązania ogłaszają nabory wniosków. 7 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od realizacji w 2020 r. „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” i realizacji rozszerzonego zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Zadanie będzie realizowane w ramach X Osi RPO WM 2014 – 2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Wartość nowego projektu to 35 mln zł , z czego dofinansowanie UE EFS (80%) – 28 mln zł, wkład własny (15%) – ponad 5,2 mln zł, budżet Państwa (5%) – ponad 1,7 mln zł.

Źródło: https://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/edukacja/mazowiecki-program-dofinansowania-szkolnych-pracowni/art,2,informacja-w-sprawie-odstapienia-od-realizacji-mazowieckiego-programu-dofinansowania-szkolnych-pracowni-przedmiotowych-i-realizacji-zadania-w-formule-projektu-pozakonkursowego-pod-nazwa-mazowiecki-.html

Skontaktuj się z nami
DOFINANSOWANIE DLA SZKÓŁ

WYPOSAŻ NOWOCZESNĄ PRACOWNIĘ PRZEDMIOTOWĄ

W ramach dofinansowania szkoły mogą zakupić: stanowiska komputerowe; tablicę multimedialną; monitor interaktywny; tablicę dotykową. Innowacyjne lekcje wzbogacone o zasoby multimedialne, są odpowiedzią na oczekiwania ucznia XXI w., dlatego warto zadbać o bazę środków dydaktycznych opartych na wykorzystaniu nowych technologii.

Wybierz monitor insGraf digital

NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

Zadbaj o rozwój kompetencji przyszłości uczniów

Podstawa Programowa kształcenia ogólnego od 2017 r. kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych. II grupa celów kształcenia informatycznego, obejmuje „programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi” (Podstawa programowa…, 2017).
Myślenie komputacyjne, TIK w edukacji najmłodszych, wspieranie kluczowych kompetencji i umiejętności w nauce kodowania i programowania, wykorzystywania nowych technologii w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Wszystko to ma na celu przygotowania młodego człowieka do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Pragniemy wspierać Szkoły w realizacji wdrażania nowych technologii poprzez szereg aktywności, które podejmujemy, takich jak webinaria, materiały do pobrania, pomysły na zaaranżowanie pracowni, czy konsultacje przy wyborze produktów.

Potrzebujesz doradztwa, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach Rezerwy Oświatowej 2020?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Ewa Myka-Zaprawa
667 633 861
e.myka@mojebambino.pl

Anita Smolińska
781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

Mateusz Kociuba
667 622 094
m.kociuba@mojebambino.pl

Piotr Waś
504 266 598
p.was@mojebambino.pl

Napisz do nas!

Moje Bambino

ul. Graniczna 46, Łódź

biuro@mojebambino.pl

Formularz kontaktowy