Dołącz do edukacyjnego programu dla szkół podstawowych i średnich

O programie

Poznaj szczegóły i założenia Kreatywnego Startu

Dla kogo?

Dowiedz się, jak dołączyć do programu

Dlaczego warto?

Poznaj korzyści płynące z wdrożenia programu w Twojej szkole

Zasoby dla nauczyciela

Skorzystaj z bazy bezpłatnych materiałów dydaktycznych

KREATYWNY START DLA SZKÓŁ

Kreatywny Start to edukacyjny program dla placówek oświatowych (szkół podstawowych i ponadpodstawowych), przygotowany przez Akademię IT MEDIA, dydaktyków, ekspertów edukacyjnych i nauczycieli. Program powstał w wyniku potrzeby wykorzystania narzędzi TIK w edukacji, nauki zdalnej i hybrydowej oraz przygotowania uczniów do podejmowania zawodów przyszłości, dzięki połączeniu kreatywności z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Udział w programie umożliwia:

 • realne zdobywanie kluczowych kompetencji przez uczniów
 • korzystanie z profesjonalnych narzędzi do tworzenia kreatywnych projektów multimedialnych
 • zdobywanie cyfrowych kompetencji przez nauczycieli
 • korzystanie z intuicyjnego programu do wizualnego projektowania
 • tworzenie wysokiej jakości multimedialnych projektów (stron www, animacji, grafik do social mediów)
 • bezpłatny dostęp do szkoleń dla nauczycieli (webinaria, tutoriale, scenariusze zajęć

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

KROK 1

Zamów w Moje Bambino monitor interaktywny insGraf DIGITAL lub monitor interaktywny INSGRAF.

KROK 2

Otrzymaj bezpłatny dostęp do Kreatywnego Startu i zarejestruj Twoją placówkę w Programie.

KROK 3

Rozpocznij od razu pracę z aplikacjami i korzystaj z gotowych zasobów dla nauczyciela oraz uczniów.

Korzyści dla nauczyciela

 • Wprowadzenie krok po kroku do efektywnego wykorzystywania nowych technologii na zajęciach,
 • profesjonalne narzędzia i gotowe materiały do pracy na lekcji, dostosowane do podstawy programowej i kompetencji kluczowych;
 • gotowe pomysły na tematyczne lekcje i aktywności dla uczniów,
 • swoboda w przygotowywaniu atrakcyjnych lekcji i cyfrowych materiałów dla uczniów,
 • wygodne narzędzie do prowadzenia nauki zdalnej i edukacji hybrydowej,
 • tworzenie ciekawych materiałów edukacyjnych i projektów multimedialnych wspólne z uczniami,
 • dostęp do inspirujących pomysłów i dobrych praktyk z całego świata.

Korzyści dla ucznia

 • Samodzielność i pewność siebie w tworzeniu multimedialnych treści na poszczególne przedmioty (strona www, animacja, wideo, grafika komputerowa, prosta gra),
 • aktywne zaangażowanie w czynne tworzenie treści, a nie ich bierne przyswajanie,
 • praktyczne zdobywanie wiedzy i nauka, jak być kreatywnym twórcą, a nie odtwórcą,
 • zdobywanie doświadczenia i nabywanie umiejętności, niezbędnych do budowania kariery w przyszłości,
 • tworzenie portfolio z wykorzystaniem popularnych na całym świecie profesjonalnych narzędzi i aplikacji,
 • możliwość udziału w konkursach międzynarodowych i hackathonach.

Korzyści dla szkoły

 • Świetnie przygotowana placówka do nauki zdalnej i hybrydowej,
 • przygotowanie uczniów do zawodów przyszłości,
 • realizacja założeń cyfrowej szkoły dzięki multimedialnym projektom uczniów,
 • prezentacja wyników i prac uczniów na forum międzynarodowym,
 • postrzeganie ucznia jako kreatywnego twórcę a nie biernego odtwórcę,
 • zaangażowanie placówki w rozwój nowych kompetencji zawodowym w środowisku lokalnym,
 • multimedialne projekty uczniów jako wizytówka cyfrowej szkoły.
kreatywny start materiały dla nauczyciela
Zasoby dla nauczyciela

Materiały edukacyjne i inspirujące pomysły na lekcje

W ramach udziału w programie Kreatywny Start nauczyciele mają dostęp do bogatej bazy zasobów dydaktycznych: scenariuszy lekcji zgodnych z podstawą programową, filmów, szkoleń wideo oraz inspirujących pomysłów, jak prowadzić angażujące i pełne pasji zajęcia. Dzięki opracowanym przez ekspertów i metodyków materiałom nauczyciel czuje się pewniej w wykorzystaniu nowych technologii w szkole i na swoich lekcjach.

Zobacz przykładowe szkolenie

JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO PROGRAMU KREATYWNY START

Zamów monitor interaktywny insGraf DIGITAL lub monitor interaktywny INSGRAF w Moje Bambino.
REALIZUJESZ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ - NAUCZASZ Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII
Zamów monitor

Kreatywny start to innowacyjny program edukacyjny dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych, opracowany przez ekspertów edukacyjnych, dydaktyków oraz nauczycieli. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę wykorzystania nowych technologii w edukacji, zdalnego nauczania oraz przygotowania młodych ludzi do podejmowania kreatywnych zawodów przyszłości. Umożliwia szkołom oraz uczniom realne przygotowanie podopiecznych do zdobywania kluczowych kompetencji oraz dostarcza im profesjonalnych narzędzi do tworzenia kreatywnych projektów multimedialnych. Na program Kreatywny Start składają się dwa poziomy zajęć. Poziom I to program dedykowany dla nauczycieli, którzy zaczynają pracę z nowymi technologiami, natomiast poziom II jest przeznaczony już dla osób zaawansowanych w programie i skupia się na rozwoju kluczowych umiejętności przyszłości. Jego głównym celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach, a także ułatwienie nauczycielom skutecznego zdobywania cyfrowych kompetencji. Innowacyjny program Kreatywny Start przyczynia się także do doskonałego przygotowania uczniów do zawodów przyszłości poprzez wyposażenie ich w kluczowe umiejętności potrzebne na rynku pracy, czyli połączenia kreatywności z umiejętnością posługiwania się nowymi technologiami. Kreatywny Start Adobe dla Szkół pomaga także w opanowaniu praktycznych umiejętności tworzenia współczesnej grafiki komputerowej oraz filmu na lekcjach plastyki, informatyki oraz na zajęciach dodatkowych. Ten innowacyjny program wyposaża ponadto nauczycieli w programy nauczania, gotowe scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową, interaktywne filmy wideo i szkolenia oraz inspirujące pomysły na aktywizujące zajęcia. Dzięki profesjonalnemu wsparciu nauczyciel czuje się pewniej w wykorzystaniu nowych technologii na swoich lekcjach. Kreatywny Start Adobe dla szkół to także szkolenia, które przygotowują nauczycieli do samodzielnego, skutecznego i atrakcyjnego wykorzystania cyfrowych narzędzi podczas zajęć w szkole. Dodatkowo kursy te stanowią doskonałe narzędzie dla administratorów IT w samodzielnym przygotowaniu cyfrowego środowiska dla szkoły. Korzystając z programu Kreatywny Start, pedagog otrzymuje profesjonalne narzędzia i gotowe materiały do pracy na lekcji, dostosowane do podstawy programowej i kompetencji kluczowych oraz dostęp do inspirujących pomysłów i dobrych praktyk z całego świata.
Jak dołączyć do Programu Kreatywny Start? Zamów monitor interaktywny insGraf DIGITAL w Moje Bambino!