Dofinansowanie dla szkół podstawowych, w tym szkół w których uczą się uczniowie ze SPE oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach programu Aktywna Tablica 2021

Nowa edycja rządowego programu Aktywna Tablica 2021 to projekt, w ramach którego szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe mogą otrzymać dofinansowanie na zakup: pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.

Sprawdź szczegóły

Szczegóły programu Aktywna Tablica 2021

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach nowej edycji programu Aktywna Tablica 2021 o dofinansowanie mogą się starać:

↠ Szkoły podstawowe, które nie otrzymały finansowego wsparcia w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019.

↠ Szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (NOWOŚĆ w edycji 2021!)

↠ Szkoły ponadpodstawowe

Należy pamiętać, że szkoły które przystąpią do programu, muszą posiadać dostęp do sieci internetowej na poziomie min. 100 Mb/s.

2. Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2021

↠ do 04 września 2021 r. – Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących.

↠ do 14 września 2021 r. – Termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły.

↠ 28 września 2021 – Kwalifikacja wniosków przez wojewodów.

↠ do 31 października 2021 – Termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły.

3. Źródła i kwoty finansowania

Na program Aktywna Tablica w latach 2020–2024 przewidziana jest z budżetu państwa łączna kwota 361 455 000 zł, z czego 35 000 000 zł w 2020 roku.

Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny zostanie uznany:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. wkład rzeczowy, czyli sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 zł ze środków budżetu państwa i 3 500 zł wkładu własnego organu prowadzącego)

4. O co można wnioskować w programie

W ramach programu Aktywna Tablica 2021 szkoły mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup:

 • ↠ Monitorów interaktywnych.
 • ↠ Tablic interaktywnych.
 • ↠ Projektorów ultrakrótkoogniskowych.
 • ↠ Nagłośnienia. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.
 • ↠ Narzędzi i pomocy dydaktycznych do terapii.
 • ↠ Pomocy do programowania i robotyki.
 • ↠ Zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • ↠ Laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.
Zobacz ofertę

Odwiedź stronę http://www.aktywnatablicaprojekt.pl i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami odnośnie Programu Rządowego Aktywna Tablica 2021.

 

Poznaj szczegółowe informacje na temat programu, wzory wniosków, gotowe wnioski do pobrania, kalkulacje koszów oraz katalog pomocy rekomendowanych w Programie.

Wnioskujesz o dotację w ramach programu Aktywna Tablica 2021?

Wybierz ofertę Moje Bambino i odbierz pakiet korzyści

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które zrealizują rządowy projekt Aktywna Tablica 2021, korzystając z oferty Moje Bambino, otrzymają bogaty pakiet korzyści, które usprawnią procesy wdrażania rozwiązań cyfrowych w placówce:

 • dostęp do bazy e-zasobów edukacyjnych dla nauczycieli,
 • filmy instruktażowe “Jak pracować z monitorem interaktywnym insGraf DIGITAL”,
 • kompleksowe wsparcie techniczne i szkolenie z obsługi zakupionych rozwiązań,
 • terminowość obsługi i realizacji zamówienia,
 • serwis i obsługa posprzedażowa,
 • webinarium dla Rady Pedagogicznej: TIK w edukacji zdalnej,
 • wsparcie konsultanta edukacyjnego na każdym etapie realizacji projektu Aktywna Tablica.
Skontaktuj się z naszymi konsultantami
aktywna tablica 2020 lekcje z monitorem interaktywnym

Monitory interaktywne

W ramach programu Aktywna Tablica 2021 mogą Państwo otrzymać dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych. Zachęcamy do wyboru najlepszych rozwiązań edukacyjnych z oferty Moje Bambino. Dzięki interaktywnym monitorom insGraf DIGITAL poprowadzą Państwo interaktywne i dynamiczne zajęcia w szkole, korzystając z najnowszych technologicznych rozwiązań i bogatej bazy zasobów edukacyjnych (m.in. wideo tutoriale, bezpłatny udział w Programie Kreatywny Start dla szkół, etc.). Intuicyjna obsługa zapewnia wygodę użytkowania sprzętu zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Skorzystaj z gotowych zestawów z monitorami interaktywnymi, na które możesz uzyskać dofinansowanie w ramach projektu Aktywna Tablica 2020.

Tablice interaktywne

Program Aktywna Tablica 2021 obejmuje dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponad podstawowych na zakup m.in. tablic interaktywnych oraz tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Oznacza to, że placówki mogą starać się o dofinansowanie gotowych zestawów, składających się z tablicy multimedialnej i odpowiedniego, pod względem specyfikacji technicznej, projektora. Dzięki temu szkoły uzyskują wysokiej jakości sprzęt, umożliwiający prowadzenie interaktywnych lekcji w szkole.

Skorzystaj z gotowych pakietów opracowanych przez Moje Bambino i wybierz zestaw multimedialny, dopasowany do potrzeb Twojej placówki.

aktywna tablica 2020 tablice interaktywne z projektorem

Projektory

Program Aktywna Tablica 2021 umożliwia zakup przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe projektorów i projektorów ultrakrótkoogniskowych. Dzięki wykorzystaniu ich na zajęciach, nauczyciele mogą prowadzić interaktywne i innowacyjne lekcje w szkole, stosować zróżnicowane metody dydaktyczne oraz skutecznie angażować uwagę uczniów i podnosić ich motywację do nauki.

Prezentowanie wysokiej jakości treści edukacyjnych w szkole oraz zapewnienie uczniom multimedialnych form pracy zwiększa efektywność nauczania i przynosi lepsze efekty w nauce. Wybierz sprawdzone rozwiązania z oferty Moje Bambino.

aktywna tablica 2020 projektory dla szkół

Zobacz katalog Aktywna 2021 Sprzęt i akcesoria!

ZOBACZ KATALOG

Potrzebujesz doradztwa, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach Aktywnej Tablicy 2020?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Ewa Myka-Zaprawa
667 633 861
e.myka@mojebambino.pl

Anita Smolińska
781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

Mateusz Kociuba
667 622 094
m.kociuba@mojebambino.pl

Piotr Waś
504 266 598
p.was@mojebambino.pl

Napisz do nas!

Moje Bambino

ul. Graniczna 46, Łódź

biuro@mojebambino.pl

Formularz kontaktowy

Aktywna tablica 2021 to rządowy projekt, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Program obejmie szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019, szkoły ponadpodstawowe,a w dalszej kolejności również szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz uczniowie niewidomi, oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Projekt Aktywna tablica 2021 oferuje  dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów o przekątnej ekranu min. 55 cali, tablic interaktywnych, tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym, laptopów oraz głośników.

Planowany łączny koszt realizacji programu dofinansowania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2020–2024 to 361 455 000 zł. Beneficjenci, które wnioskują o dofinansowanie w ramach projektu, muszą spełnić warunek wniesienia wkładu własnego przez organ prowadzący, wynoszący 20% całej  kwoty, pozostałe 80% jest finansowane z budżetu państwa. Za wkład własny uważa się wkład finansowy, przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych. Pomoce te muszą zostać objęte wnioskiem o udział w programie Aktywna tablica 2021. Jako wkład własny rozumiany jest także wkład rzeczowy, czyli sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, które są wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne. Do wzięcia udziału w projekcie Aktywna tablica 2021 potrzebne jest złożenie wniosku przez szkoły do organów prowadzących. Następnie organy prowadzące składają wnioski (dostarczone przez szkoły) do wojewodów. Przedostatnim etapem jest kwalifikacja wniosków przez wojewodów, następnie środki finansowe zostaną przekazane na zakup pomocy dydaktycznych. Każda ze szkół, będąca beneficjentem w projekcie Aktywna tablica 2021, będzie miała do dyspozycji dofinansowanie, które będzie mogła przeznaczyć na zakup: tablicy interaktywnej, projektora, głośników lub interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.  W ofercie znajdą Państwo Moje Bambino wysokiej jakości interaktywne monitory insGraf DIGITAL, które zapewnią innowacyjne i multimedialne lekcje w szkole. Szeroki wybór tablic interaktywnych, które pozwalają na prowadzenie zajęć w dynamiczny i interesujący sposób oraz wysokiej jakości głośniki, które podniosą zaangażowanie i motywację uczniów w czasie lekcji to tylko wybrane pomoce dydaktyczne, o które mogą Państwo wnioskować w ramach tegorocznej edycji programu. Szkoły, które zrealizują Program Aktywna tablica 2021 razem z firmą Moje Bambino, mogą skorzystać z bogatego pakietu korzyści w postaci: dostępu do filmów instruktażowych „Jak pracować z monitorami interaktywnymi”, bazy e-zasobów dla nauczyciela, wsparcia technicznego i szkolenia produktowego, terminowej obsługi zamówienia w ramach jednego dostawcy, webinarium online dla Rady Pedagogicznej w obszarze wykorzystania TIK w edukacji zdalnej oraz wiele więcej korzyści dla placówki.

Wnioskujesz w programie Aktywna tablica 2021?
Skontaktuj się z nami!