Dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach programu Aktywna Tablica 2020

Ogłoszono właśnie nową edycję rządowego programu Aktywna Tablica 2020, w ramach której szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe mogą otrzymać dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych: laptopów, tablic interaktywnych, głośników oraz monitorów interaktywnych o przekątnej minimum 55 cali. UWAGA! Placówki mają czas na składanie wniosków placówki mają tylko do 27 października 2020 r. Poznaj szczegóły programu: kto może ubiegać się o środki, o jaką kwotę można wnioskować, ile powinien wynieść wkład własny, zobacz szczegółowy harmonogram składania wniosków i przyznania dofinansowania oraz rekomendowane zestawy i pakiety, by starać się o środki na zakup pomocy dydaktycznych dla Twojej szkoły.

Sprawdź szczegóły

Szczegóły programu Aktywna Tablica 2020

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach nowej edycji programu Aktywna Tablica 2020 o dofinansowanie mogą się starać:

 1. Szkoły podstawowe, które nie otrzymały finansowego wsparcia w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019.
 2. Szkoły ponadpodstawowe (NOWOŚĆ w edycji 2020!)

Należy pamiętać, że szkoły które przystąpią do programu, muszą posiadać dostęp do sieci internetowej na poziomie min. 30 Mb/s.

2. Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2020

do 27 października 2020 r.
Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących.
do 29 października 2020 r.
Organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów.
do 3 listopada 2020 r.
Kwalifikacja wniosków przez wojewodów.
do 30 listopada 2020 r.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.
Zobacz przykładowe wnioski

3. Źródła i kwoty finansowania

Na program Aktywna Tablica w latach 2020–2024 przewidziana jest z budżetu państwa łączna kwota 361 455 000 zł, z czego 35 000 000 zł w 2020 roku.

Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny zostanie uznany:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. wkład rzeczowy, czyli sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 zł ze środków budżetu państwa i 3 500 zł wkładu własnego organu prowadzącego)

4. O co można wnioskować w programie

W ramach programu Aktywna Tablica 2020 szkoły mogą wnioskować o dofinansowanie następującego sprzętu i pomocy dydaktycznych:

a) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu minimum 55 cali,

b) tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
c) tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
d) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
e) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

Szkoła może wnioskować również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki.

Zobacz ofertę
Wnioskujesz o dotację w ramach programu Aktywna Tablica 2020?

Wybierz ofertę Moje Bambino i odbierz pakiet korzyści

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które zrealizują rządowy projekt Aktywna Tablica 2020, korzystając z oferty Moje Bambino, otrzymają bogaty pakiet korzyści, które usprawnią procesy wdrażania rozwiązań cyfrowych w placówce:

 • dostęp do bazy e-zasobów edukacyjnych dla nauczycieli,
 • filmy instruktażowe “Jak pracować z monitorem interaktywnym insGraf DIGITAL”,
 • kompleksowe wsparcie techniczne i szkolenie z obsługi zakupionych rozwiązań,
 • terminowość obsługi i realizacji zamówienia,
 • serwis i obsługa posprzedażowa,
 • webinarium dla Rady Pedagogicznej: TIK w edukacji zdalnej,
 • wsparcie konsultanta edukacyjnego na każdym etapie realizacji projektu Aktywna Tablica.
Skontaktuj się z naszymi konsultantami

Produkty polecane w ramach projektu Aktywna Tablica 2020

Monitory interaktywne

Innowacja w edukacji

Tablice interaktywne

Multimedia w szkole

Laptopy

Mobilne narzędzia dydaktyczne

Projektory

Interaktywne lekcje

Zestaw do edukacji hybrydowej

Wykorzystaj zestaw do edukacji hybrydowej do prowadzenia angażujących i dynamicznych lekcji w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Połączenie interaktywnego monitora dotykowego insGraf DIGITAL, laptopa i zestawu do wideokonferencji umożliwia skuteczne nauczanie w niemal każdych warunkach: podczas edukacji stacjonarnej, w trybie mieszanym oraz kształceniu na odległość. Intuicyjna obsługa, najwyższej jakości obraz i multimedialne funkcjonalności monitora sprawiają, że lekcje stają się ciekawe i pasjonujące dla uczniów, a proces ich przygotowania jest wygodny i łatwy do wdrożenia dla nauczyciela.

Zobacz szczegóły
aktywna tablica 2020 lekcje z monitorem interaktywnym

Monitory interaktywne

W ramach programu Aktywna Tablica 2020 mogą Państwo otrzymać dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych. Zachęcamy do wyboru najlepszych rozwiązań edukacyjnych z oferty Moje Bambino. Dzięki interaktywnym monitorom insGraf DIGITAL poprowadzą Państwo interaktywne i dynamiczne zajęcia w szkole, korzystając z najnowszych technologicznych rozwiązań i bogatej bazy zasobów edukacyjnych (m.in. wideo tutoriale, bezpłatny udział w Programie Kreatywny Start dla szkół, etc.). Intuicyjna obsługa zapewnia wygodę użytkowania sprzętu zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

Skorzystaj z gotowych zestawów z monitorami interaktywnymi, na które możesz uzyskać dofinansowanie w ramach projektu Aktywna Tablica 2020.

Tablice interaktywne

Program Aktywna Tablica 2020 obejmuje dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponad podstawowych na zakup m.in. tablic interaktywnych oraz tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym. Oznacza to, że placówki mogą starać się o dofinansowanie gotowych zestawów, składających się z tablicy multimedialnej i odpowiedniego, pod względem specyfikacji technicznej, projektora. Dzięki temu szkoły uzyskują wysokiej jakości sprzęt, umożliwiający prowadzenie interaktywnych lekcji w szkole.

Skorzystaj z gotowych pakietów opracowanych przez Moje Bambino i wybierz zestaw multimedialny, dopasowany do potrzeb Twojej placówki.

aktywna tablica 2020 tablice interaktywne z projektorem
aktywna tablica 2020 laptopy dla szkół

Laptopy

Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, które wnioskują o dofinansowanie na sprzęt i pomoce dydaktyczne w projekcie Aktywna Tablica 2020 mogą zakupić w jego ramach także laptopy dla uczniów. Zachęcamy do wyboru bogatej oferty laptopów w Moje Bambino, dzięki którym zrealizują Państwo interaktywne lekcje stacjonarne, zajęcia w trybie mieszanym oraz online. Dzięki mobilnym narzędziom dydaktycznym, uczniowie będą mogli w pełni uczestniczyć w innowacyjnym procesie nauczania, a nawet samodzielnie tworzyć interaktywne projekty na lekcjach.

Projektory

Program Aktywna Tablica 2020 umożliwia zakup przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe projektorów i projektorów ultraogniskowych. Dzięki wykorzystaniu ich na zajęciach, nauczyciele mogą prowadzić interaktywne i innowacyjne lekcje w szkole, stosować zróżnicowane metody dydaktyczne oraz skutecznie angażować uwagę uczniów i podnosić ich motywację do nauki.

Prezentowanie wysokiej jakości treści edukacyjnych w szkole oraz zapewnienie uczniom multimedialnych form pracy zwiększa efektywność nauczania i przynosi lepsze efekty w nauce. Wybierz sprawdzone rozwiązania z oferty Moje Bambino.

aktywna tablica 2020 projektory dla szkół

Wypełnij wniosek razem z Moje Bambino

Zobacz katalog pomocy

Kompleksowa oferta pomocy multimedialnych

Pobierz gotowe wnioski

Szczegółowe informacje o programie

Potrzebujesz doradztwa, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach Aktywnej Tablicy 2020?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Ewa Myka-Zaprawa
667 633 861
e.myka@mojebambino.pl

Anita Smolińska
781 980 221
a.smolinska@mojebambino.pl

Mateusz Kociuba
667 622 094
m.kociuba@mojebambino.pl

Piotr Waś
504 266 598
p.was@mojebambino.pl

Napisz do nas!

Moje Bambino

ul. Graniczna 46, Łódź

biuro@mojebambino.pl

Formularz kontaktowy

Aktywna tablica 2020 to rządowy projekt, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Program obejmie szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019, szkoły ponadpodstawowe,a w dalszej kolejności również szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz uczniowie niewidomi, oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Projekt Aktywna tablica 2020 oferuje  dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów o przekątnej ekranu min. 55 cali, tablic interaktywnych, tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym, laptopów oraz głośników.

Planowany łączny koszt realizacji programu dofinansowania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2020–2024 to 361 455 000 zł, z czego 35 000 000 zł jest planowana tylko edycję Aktywnej Tablicy na rok 2020. Beneficjenci, które wnioskują o dofinansowanie w ramach projektu, muszą spełnić warunek wniesienia wkładu własnego przez organ prowadzący, wynoszący 20% całej  kwoty, pozostałe 80% jest finansowane z budżetu państwa. Za wkład własny uważa się wkład finansowy, przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych. Pomoce te muszą zostać objęte wnioskiem o udział w programie Aktywna tablica 2020. Jako wkład własny rozumiany jest także wkład rzeczowy, czyli sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, które są wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne. Do wzięcia udziału w projekcie Aktywna tablica 2020 potrzebne jest złożenie wniosku przez szkoły do organów prowadzących do 27 października 2020 r. Następnie organy prowadzące składają wnioski (dostarczone przez szkoły) do wojewodów w terminie najpóźniej do 29 października 2020 r. Przedostatnim etapem jest kwalifikacja wniosków przez wojewodów, co nastąpi do 3 listopada 2020 r. Do 30 listopada 2020 r. zostaną przekazane środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Każda ze szkół, będąca beneficjentem w projekcie Aktywna tablica 2020, będzie miała do dyspozycji kwotę nie wyższą niż 17 500 złotych (14 000 zł ze środków budżetu państwa i 3 500 zł wkładu własnego organu prowadzącego), które mogą przeznaczyć na zakup: tablicy interaktywnej, projektora, głośników lub interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.  W ofercie znajdą Państwo Moje Bambino wysokiej jakości interaktywne monitory insGraf DIGITAL, które zapewnią innowacyjne i multimedialne lekcje w szkole. Szeroki wybór tablic interaktywnych, które pozwalają na prowadzenie zajęć w dynamiczny i interesujący sposób oraz wysokiej jakości głośniki, które podniosą zaangażowanie i motywację uczniów w czasie lekcji to tylko wybrane pomoce dydaktyczne, o które mogą Państwo wnioskować w ramach tegorocznej edycji programu. Szkoły, które zrealizują Program Aktywna tablica 2020 razem z firmą Moje Bambino, mogą skorzystać z bogatego pakietu korzyści w postaci: dostępu do filmów instruktażowych „Jak pracować z monitorami interaktywnymi”, bazy e-zasobów dla nauczyciela, wsparcia technicznego i szkolenia produktowego, terminowej obsługi zamówienia w ramach jednego dostawcy, webinarium online dla Rady Pedagogicznej w obszarze wykorzystania TIK w edukacji zdalnej oraz wiele więcej korzyści dla placówki.

Wnioskujesz w programie Aktywna tablica 2020?
Skontaktuj się z nami!